dr Krzysztof Koźmiński

Wydział Prawa i Administracji UW

Materiały dla studentów

Obieg-i-archiwizacja-dokumentów 1

Obieg-i-archiwizacja-dokumentów 2

Obieg i archiwizacja dokumentów 3

Obieg i archiwizacja dokumentów 4

Obieg i archiwizacja dokumentów 5

I OSK 771/11

I OSK 194/08

II OSK 812/05

 

Marketing zajęcia 1

Marketing-zajęcia 2

Marketing – zajęcia 3

 

Ekonomiczna analiza prawa 1

Ekonomiczna analiza prawa 2

Ekonomiczna analiza prawa 3

Ekonomiczna analiza prawa 4

Ekonomiczna analiza prawa 5

Ekonomiczna analiza prawa 6

 

Legislacja administracyjna wyk. 1

Legislacja administracyjna wyk. 2

Legislacja administracyjna ćw. 1

Legislacja administracyjna ćw. 2

 

Społeczna gospodarka rynkowa 1

Społeczna gospodarka rynkowa 2