dr Krzysztof Koźmiński

Wydział Prawa i Administracji UW

Materiały dla studentów

Obieg i archiwizacja dokumentów 1

Obieg i archiwizacja dokumentów 2

Obieg i archiwizacja dokumentów 3

Obieg i archiwizacja dokumentów 4

Obieg i archiwizacja dokumentów 5

 

Marketing zajęcia 1

Marketing-zajęcia 2

Marketing – zajęcia 3